طرفداران نامزد سلفی انتخابات ریاست جمهوری مصر تحصن کردند

طرفداران نامزد سلفی انتخابات ریاست جمهوری  مصر تحصن كردند
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

طرفداران نامزد سلفی انتخابات ریاست جمهوری مصر تحصن کردند قاهره - صدها نفر از طرفداران شیخ حازم صلاح ابو اسماعیل نامزذ سلفی ها برای انتخابات ریاست جمهوری مصر که از سوی کمیسیون انتخابات رد صلاحیت شد، روز چهارشنبه به نشانه اعتراض نسبت به این اقدام در میدان التحریر در قاهره دست به تحصن زدند.

به گزارش ایرنا، تحصن کنندگان با برپایی چهار چادر بزرگ در میدان التحریر عکس های شیخ حازم ابو اسماعیل را روی آنها قرار داده و زیر آنها نوشتند ' با وجود شیخ حازم از دولتی محترم و ملتی محافظت شده برخوردار می شویم'.

طرفداران شیخ ابو اسماعیل با انتشار بیانیه ای اعلام کردند تا تصمیم وی برای پیوستن به آنها در میدان التحریر به تحصن خود ادامه خواهند داد.

تحصن کنندگان رد صلاحیت شیخ حازم از سوی کمیسیون انتخابات را ظالمانه خوانده و از این کمیسیون خواستند که اسناد موجود در مورد داشتن تابعیت آمریکایی از سوی مادر وی را که دلیل رد صلاحیت شیخ بوده، برای افکار عمومی منتشر کند.

کمیسیون انتخابات مصر روز گذشته ( سه شنبه ) ده نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را رد صلاحیت کرد.

"طرفداران شیخ ابو اسماعیل با انتشار بیانیه ای اعلام کردند تا تصمیم وی برای پیوستن به آنها در میدان التحریر به تحصن خود ادامه خواهند داد"

عمر سلیمان رییس سازمان امنیت حکومت حسنی مبارک ، خیرات الشاطر نامزد گروه اخوان المسلمین و حازم ابو اسماعیل نامزد تندروهای سلفی سه نامزدی هستند که از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری محروم شدند.

انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است روز ۲۳ مه (۳ خرداد) آینده برگزار شود.

مترجمام **1439** ۱۵۰۶

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۰۸۵۸۰۹

منابع خبر
طرفداران نامزد سلفی انتخابات ریاست جمهوری مصر تحصن کردند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ فروردین ۱۳۹۱