طلای وزن ۶۹ کیلوگرم به بوکسور قزاق رسید

فوتبالی‌ترین - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
منابع خبر
طلای وزن ۶۹ کیلوگرم به بوکسور قزاق رسید خبرگزاری فارس - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
قهرمانی بوکسور قزاقستانی در وزن ۶۹ کیلوگرم باشگاه خبرنگاران - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
طلای وزن ۶۹ کیلوگرم به بوکسور قزاق رسید فوتبالی‌ترین - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵