طنز - پشت پرده وعده انتخاباتی قالیباف لو رفت!

طنز - پشت پرده وعده انتخاباتی قالیباف لو رفت!

پیک ایران
پیک ایران - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶


ضمیمه طنز روزنامه قانون امروز بیشتر به شعارها و تبلیغات شهردار تهران اختصاص یافته است.

منابع خبر