عادل مجللی به نیمه نهایی کانوی یک نفره المپیک صعود کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

ریو - ایرنا - نماینده ایران در کانوی یک نفره ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۴۱ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه در رده چهارم گروه خود در دور مقدماتی قرار گرفت و به دور نیمه نهایی صعود کرد.

منابع خبر
عادل مجللی به دور بعد صعود کرد ورزش ۳ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
عادل مجللی به نیمه نهایی کانوی یک نفره المپیک صعود کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
عادل مجللی به نیمه نهایی رقابت های کانو راه یافت باشگاه خبرنگاران - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵