عالِمی با خانه ۱۵ طبقه ای و زن اروپایی...!

عالِمی با خانه 15 طبقه ای و زن اروپایی...!
خدمت
جهان نیوز - ۱۵ مهر ۱۳۹۴

یک روز در مجلس خبرگان به دکتر بهشتی گفتم: «چرا از خودتان دفاع نمی کنید؟» در جواب آیه ای خواند (احتمالا آیه ۳۸ سوره حج بود؛ «ان الله یدافع عن الذین آمنوا...»)

منابع خبر