عدم موضع مشخص اسپانیا پیرامون دخالت دولت روسیه در مسائل کاتالونیا

خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

دولت اسپانیا بر اساس برخی‌ نظریات، مشکوک به دخالت روسیه در ماجرای بحران استقلال طلبی کاتالونیا است، اما هنوز واکنشی رسمی به این موضوع نشان نداده است

منابع خبر