عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران شهرداری شوشتر

هرانا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

خبرگزاری هرانا – کارگران شاغل در شهرداری شوشتر که طی ماه گذشته در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان دست به تجمعات اعتراضی زده بودند، با بیان اینکه . . .

نوشته عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران شهرداری شوشتر اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر