عربستان بزرگترین حامی تروریسم است، نه ایران

عربستان بزرگترین حامی دولتی تروریسم است، نه ایران
خدمت
جهان نیوز - ۴ فروردین ۱۳۹۶

روزنامه هافینگتون پست با بررسی اقدامات عربستان در حمایت از گروههای افراط گرای تروریستی در نقاط مختلف جهان نوشت: عربستان بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان امروز است، نه ایران.

منابع خبر