عربستان یک عروسی دیگر را عزا کرد

جهان نیوز - ۱۵ مهر ۱۳۹۴

جنگنده‌های سعودی بار دیگر یک مراسم عزاداری را در استان ذمار یمن بمباران کردند که در این حمله دستکم ۲۳ نفر جان خود را از دست دادند.

منابع خبر
عربستان یک عروسی دیگر را عزا کرد جهان نیوز - ۱۵ مهر ۱۳۹۴
تیراندازی عروسی را به عزا تبدیل کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ مهر ۱۳۹۴
تیراندازی جشن عروسی را به عزا تبدیل کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ مهر ۱۳۹۴