عزاداری تاسوعای حسینی در اردبیل

جهان نیوز - ۸ مهر ۱۳۹۶

مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در خیابان عالی قاپوی اردبیل برگزار شد.

منابع خبر
عزاداری تاسوعای حسینی در اردبیل جهان نیوز - ۸ مهر ۱۳۹۶
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در اصفهان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ مهر ۱۳۹۶
عزاداری تاسوعای حسینی(ع) در سنندج خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ مهر ۱۳۹۶
مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در بازار تهران خبرگزاری دانشجو - ۸ مهر ۱۳۹۶