عزاداری عاشورای حسینی در شریف آباد - ابهر

خبرگزاری میزان - ۹ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
عزاداری عاشورای حسینی در شریف آباد - ابهر خبرگزاری میزان - ۹ مهر ۱۳۹۶