عضو هیئت رئیسه اتاق ایران: سعی می کنیم انتخابات اتاق سیاسی نشود

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران: سعی می کنیم انتخابات اتاق سیاسی نشود
عصر ایران
پیمانه - ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

انتخابات اتاق های بازرگانی در این دوره با حضور گروه های مختلف برگزار می شود که در این بین جمعی از دولتی ها هم پا به میدان رقابت گذاشته اند که اکثریت آنان را خودروسازان تشکیل می دهند

منابع خبر