علائم سرطان تخمدان را بشناسید

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

سرطان تخمدان به عنوان نهمین سرطان شایع بدخیم در بین زنان شناخته می شود و لازم است همه زنان از علائم آن مطلع باشند

منابع خبر
علائم سرطان تخمدان را بشناسید خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶