علت تاخیر در پرتاب ماهواره کره شمالی نقص فنی اعلام شد

کره شمالی پرتاب موشک دور برد را به تاخیر انداخت
بی بی سی فارسی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ آذر ۱۳۹۱

پکن - کره شمالی زمان پرتاب راکت ماهواره بر خود را به دلیل نقص فنی در بخش موتور آن تا ۲۹ دسامبر جاری ( نهم دی ماه ) تمدید کرد.

منابع خبر
علت تاخیر در پرتاب ماهواره کره شمالی نقص فنی اعلام شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ آذر ۱۳۹۱