علت تغییر رنگ ادرار

پزشکان ایران - ۷ مهر ۱۳۹۶

تغییر رنگ ادرار معمولا به دلیل مصرف مواد غذایی خاص، داروها یا رنگ‌های خوراکی است، به عنوان مثال رنگی که در مواد غذایی مخصوص کودکان استفاده می‌شود، ممکن است موجب تغییر رنگ ادرار آنها شود. البته فراموش نکنید، در شرایطی خاص نیز بیماری‌ها می‌توانند عامل تغییر رنگ ادرار باشند. اگر ادرار به بی‌رنگی آب باشد، …

منابع خبر
علت تغییر رنگ ادرار پزشکان ایران - ۷ مهر ۱۳۹۶