علل سکسکه های طولانی مدت چیست؟

جهان نیوز - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

سکسکه‌هایی که بیش از ۴۸ ساعت طول بکشند جزء سکسکه‌های مزمن محسوب می‌شوند.

منابع خبر
علل سکسکه های طولانی مدت چیست؟ جهان نیوز - ۱۵ آذر ۱۳۹۶