عمل اخلاقی آیت‌الله هاشمی دکان بد‌اخلاقی‌های رسانه‌ای را تخته کرد

عمل اخلاقی آیت‌الله هاشمی دکان بد‌اخلاقی‌های رسانه‌ای را تخته کرد
آفتاب
آفتاب - ۲۱ اسفند ۱۳۸۹

آفتاب: مرتضی نبوی در تحلیل خود از اجلاس اخیر خبرگان رهبری اظهار داشت: اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری، الگوساز وبسیار آموزنده بود. آموزنده از نظر اخلاق عملی و سلوک سیاسی. درست است که ریاست مجلسی مثل مجلس خبرگان رهبری به خاطر شأن و جایگاه آن بسیار خطیر و با اهمیت است، اما مشاهده کردیم خبرگان منتخب ملت نه تنها تنشی را به جامعه منتقل نکردند، بلکه حاضر نشدند بر سر تصاحب این کرسی حتی با یکدیگر به رقابت بپردازند. وی ادامه داد: آیت‌الله مهدوی کنی تنها با احساس مسئولیت شرعی و اجتماعی آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست، بعد از تقاضاهای مکرر اعلام کردند. عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین خاط‌ر‌نشان کرد: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست قبلی مجلس که می‌توانستند کاندیدای جدی برای این سمت برای دو سال آینده باشند، با ملاحظه اظهار آمادگی حضرت آیت‌الله مهدوی کنی، نه تنها از کاندیداتوری صرفنظر کردند، بلکه، به حمایت از کاندیداتوری ایشان برخاستند.

"آفتاب: مرتضی نبوی در تحلیل خود از اجلاس اخیر خبرگان رهبری اظهار داشت: اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری، الگوساز وبسیار آموزنده بود"این عمل اخلاقی زبان مخالفان و موافقان خارجی و داخلی را بست و دکان بداخلاقی و تنش‌زایی رسانه‌ای را تخته کرد. نبوی تصریح کرد: حال تصور کنید اگر این دو بزرگوار به رقابت می‌پرداختند آن وقت چه بهانه‌ای به دست غوغاسالاران می‌دادند و معلوم نبود رسانه‌ها تا کی به این تشنج‌زایی ادامه می‌دادند. البته انتظار از خبرگان ملت همین بود که به نمایش گذاشته شد

منابع خبر