عوارض فصل امتحانات بر روی سلامت دانشجویان

خبرگزاری میزان - ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

یکی از معضلات در آستانه شروع امتحانات دانشجویان، واکنش های عصبی و تاثیر آن بر سلامت و میزان وزن این گروه از محصلان است

منابع خبر
عوارض فصل امتحانات بر روی سلامت دانشجویان خبرگزاری میزان - ۱۸ خرداد ۱۳۹۷