عکاس حرفه‌ای که بدون دست و پا متولد شد+تصاویر

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
عکاس حرفه‌ای که بدون دست و پا متولد شد+تصاویر باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶