عکس / احمدشاه قاجار در دوران نوزادی

عکس / احمدشاه قاجار در دوران نوزادی
فردا
آفتاب - ۸ اسفند ۱۳۹۱

نهمین روز اسفند ماه مصادف است با سالمرگ احمد شاه، آخرین شاه سلسله قاجاریه در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی در پاریس

منابع خبر
احمدشاه قاجار در دوران نوزادی (عکس) عصر ایران - ۸ اسفند ۱۳۹۱