عکس از آمدن هاینکس به بایرن مونیخ من شوکه شده ام! ؛ باید جشن گرفت!

پارس فوتبال - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر