عکس: بازی پنج قلو‌ها روی آوار خانه شان!

فردا - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

پنج قلو های اهل مجتمع کوئیک دشت ذهاب که روی آوار خانه شان بازی میکنند

منابع خبر