عکس/ تحویل داوطلبانه تجهیزات ماهواره ای

تصاویر/ تحویل داوطلبانه تجهيزات ماهواره اي
فردا
الف - ۶ مهر ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۷/۶ - ۲۲:۳۱                                                                    

منابع خبر
امحای تجهیزات ماهواره ای تابناک - ۶ مهر ۱۳۹۲