عکس تروریست تکفیری ژاپنی که برای جهاد راهی سوریه شده است

تروریست تکفیری ژاپنی/عکس
فردا
خبرگزاری فارس - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

پایگاه‌ها‌ی اینترنتی به تازگی تصویری از یک تروریست تکفیری ژاپنی منتشر کرده‌اند که برای جهاد راهی کشور سوریه شده است

منابع خبر
عکس/ تروریست تکفیری ژاپنی الف - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
تروریست تکفیری ژاپنی+عکس جهان نیوز - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
تروریست تکفیری ژاپنی/عکس فردا - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳