عکس/ تفاوت بنز و پراید را احساس کنید

مقایسه پراید ایران با پراید کره (عکس)

عصر ایران
آفتاب - ۵ اسفند ۱۳۹۲
منابع خبر
مقایسه پراید ایران با پراید کره (عکس) عصر ایران - ۵ اسفند ۱۳۹۲
مقایسه پراید ایران با پراید کره+عکس باشگاه خبرنگاران - ۵ اسفند ۱۳۹۲