عکس: تماشای تمرین تیم ملی به سبک آزمون

فردا - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

سردار آزمون مهاجم ملی پوش کشورمان به این شکل تمرین تیم ملی فوتبال را تماشا کرد

منابع خبر