عکس: تیپ عجیب جوانان ژاپنی

فردا - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

تیپ های نو ظهور و فشن های مدرن در ژاپن شاید به نوعی غیر عادی و عجیب به نظر برسد

منابع خبر
عکس: تیپ عجیب جوانان ژاپنی فردا - ۱۵ آذر ۱۳۹۶