عکس/ جابز و بیل گیتس روی فرش ایرانی

عکس: جابز و بیل گیتس روی فرش ایرانی

فردا
آفتاب - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
منابع خبر