عکس/ حاجی بابایی و فرزندش !

عکس/ حاجی بابایی و فرزندش !

فردا
فردا - ۲۰ آذر ۱۳۹۱


منابع خبر
حاجی بابایی و دخترش (عکس) عصر ایران - ۲۰ آذر ۱۳۹۱
عکس/ حاجی بابایی و فرزندش الف - ۲۰ آذر ۱۳۹۱
عکس/ حاجی بابایی و فرزندش ! فردا - ۲۰ آذر ۱۳۹۱
عکس از حاجی بابایی و فرزندش ! باشگاه خبرنگاران - ۲۰ آذر ۱۳۹۱