عکس: حضور همسر ژنرال پاکستانی در جماران

فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

همسر ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش پاکستان روز سه شنبه با حضور در جماران از بیت، حسینیه و نگارستان امام خمینی بازدید کرد

منابع خبر