عکس خبری / تهیه گوشت مرغ حلال در برزیل

عکس خبری / تهیه گوشت مرغ حلال در برزیل

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰

عکس/ حمزه محمدحسینی

منابع خبر
عکس خبری / تهیه گوشت مرغ حلال در برزیل خبرگزاری مهر - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰