عکس خبری/ نشست خبری رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

عکس خبری/ نشست خبری رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۰ بهمن ۱۳۸۹

سیاست > مجلس  - رئیس جمهور صبح امروز برای رای اعتماد نمایندگان به علی اکبر صالحی به مجلس آمد. عکس:سید محسن سجادی /۲۸

منابع خبر