عکس: خودرو متفاوت گردشگر انگلیسی در ایران

فردا - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

تصویری از یک گردشگر انگلیسی با ماشین سه چرخ در پمپ بنزین نکا که در حال بنزین زدن ماشین خود می باشد

منابع خبر
خودرو متفاوت یک گردشگر در ایران (عکس) عصر ایران - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵