عکس/دستخط منسوب به حضرت علی(ع)

عکس/دستخط منسوب به حضرت علی(ع)
فردا
آفتاب - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

تصویر یک صفحه از قرآن کریم که منسوب به خط حضرت علی (ع) می‌باشد در کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی توجه مراجعه‌کنندگان داخلی و خارجی این کتابخانه را به خود جلب کرده است. تصویر یک صفحه از قرآن کریم به خط حضرت امیرالمومنین علی‌بن‌ابیطالب‌(ع) که بر روی پوست آهو به خط کوفی نگاشته شده در کتابخانه آیت‌الله ‌‌العظمی مرعشی نجفی‌(ره) می‌باشد. گفتنی است، یک نسخه دیگر از تصویر این دستخط در کتابخانه روضة‌الحیدریه نجف اشرف است.

منابع خبر
۱۹:۱۹ - دستخط منسوب به حضرت علی خبر خونه - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
دستخط منسوب به حضرت علی (عکس) عصر ایران - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
عکس/دستخط منسوب به حضرت علی(ع) آفتاب - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
عکس/دستخط منسوب به حضرت علی(ع) فردا - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱