عکس/ دورهمی پرندگان وقتی هوا سرد میشود

پیک ایران - ۱۳ مهر ۱۳۹۶منابع خبر