عکس: رئیس سیما با نوه هایش در راهپیمایی اربعین

فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

علی عسکری رئیس سازمان صدا وسیما همراه با نوه هایش در راهپیمایی اربعین را ببینید

منابع خبر