عکس: رییس مجلس ایرلند با لباس ترکمن در اصفهان

فردا - ۱۳ مهر ۱۳۹۶

رییس مجلس سنای ایرلند در راس هیاتی بلند پایه وارد اصفهان شد و با لباس ترکمن در باغ چهلستون- اصفهان حضور یافت

منابع خبر