عکس: سرقت از جواهرفروشی با شمشیر سامورایی!

فردا - ۱۴ آذر ۱۳۹۶

پلیس لندن جستجوهای خود را برای سارقان سامورایی جواهرفروشی در مرکز لندن آغاز کرد

منابع خبر