عکس/ سرویس زنِ اتوماتیک

عکس/ سرویس زنِ اتوماتیک
فردا
فردا - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

مشرق: در والیبال بازیکنان برای بالا بردن مهارت خود در دریافت، باید سرویس‌های سهمگین دستگاه سرویس زن (Serving machine) را مهار کنند.

منابع خبر
سرویس زنِ اتوماتیک جهان نیوز - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
عکس/ سرویس زنِ اتوماتیک فردا - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳