عکس: سلول سرطانی در حال حرکت

عکس: سلول سرطاني در حال حرکت
تابناک
تابناک - ۲۵ مهر ۱۳۸۸

سلول‌های سرطانی می‌توانند در بدن در جریان روندی به نام متاستاز منتشر شوند. در این عکس سلول سرطانی در حال حرکت از خلال منفذ یک فیلتر است. این عکس به وسیله موسسه پژوهشی سرطان بریتانیا گرفته شده است، جایی که سرطان به امید یافتن راهی برای مداوای آن مطالعه می‌شود.منبع: شفاف نظرات بینندگان: دانشمندان، وارثان پیامبرانند. مرحبا به شرافتشان که هرچه می کنند در جهت زندگی بخشیدن و کاستن از آلام بشریت است! این عکس حدود ۳ سال پیش چاپ شده بود-خیلی یروز هستید آفرین!! یک سری ژنها در مواقع خاصی بیان میشوند مثلا ژنهای مرتبط با بروز صفات ثانویه جنسی در زمان بلوغ. طبیعی است نمیتوان با این پدیده بالقوه مقابله کرد یعنی مصرف دارو تا حدی آثار این صفات را کاهش میدهد.

"این عکس به وسیله موسسه پژوهشی سرطان بریتانیا گرفته شده است، جایی که سرطان به امید یافتن راهی برای مداوای آن مطالعه می‌شود.منبع: شفاف نظرات بینندگان: دانشمندان، وارثان پیامبرانند"در مورد سلولهای سرطانی هم یک سری ژنها بیان میشوند که حتی با جراحی مجددا سلولها ظاهر میشوند. در گیاهان دانشمندان به دنبال تحقیقاتی هستند که بتوانند برخی ژنها را خاموش کنند که ظاهرا در مورد سرطان هم به این ایده پرداخته میشود. خداوند همه ی بیماران الخصوص بیماران عزیز سرطانی را شفا دهد،امیدواریم دولت هم تسهیلات مناسبی به آنها دهد ***و تبارک الله احسن الخالقین*** یک همسر و مادر شهید گرفتار سرطان است وبد حال ..... از همه التماس دعا دارم واز خداوند طللب شفا تنت به ناز طبیبان گرفتار مباد. خدا همه بیماران سرطانی را شفا دهد.

منابع خبر
عکس/حرکت سلول سرطانی جهان نیوز - ۲۵ مهر ۱۳۸۸
عکس: سلول سرطانی در حال حرکت عصر ایران - ۲۵ مهر ۱۳۸۸
عکس: سلول سرطانی در حال حرکت تابناک - ۲۵ مهر ۱۳۸۸