عکس: شاسی بلند لوکس ولوو در تهران

فردا - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

ولوو XC90 یکی از ایمن ترین شاسی بلند های جهان و گرون ترین شاسی بلند های ایران است

منابع خبر