عکس: شوخی جالب شفر با رحمتی

فردا - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

شفر در روز پیروزی استقلال مقابل سپاهان شوخی جالبی با سید مهدی رحمتی انجام داد

منابع خبر
عکس: شوخی جالب شفر با رحمتی فردا - ۱۵ آذر ۱۳۹۶