عکس/ صفحه اول امروز روزنامه ها، یکشنبه ۱۷ آبان، ۸ نوامبر

عکس/ صفحه اول امروز روزنامه ها، یکشنبه 17 آبان، 8 نوامبر

پیک ایران
پیک ایران - ۱۶ آبان ۱۳۹۴منابع خبر
صفحه اول روزنامه های صبح یکشنبه ۱۷ آبان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ آبان ۱۳۹۴
صفحه اول روزنامه های ایران (عکس) عصر ایران - ۱۶ آبان ۱۳۹۴