عکس/ صفحه اول روزنامه ها، شنبه ۳۱ مرداد، ۲۲ آگوست (به روز شد)

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، شنبه 31 مرداد، 22 آگوست (به روز شد)

پیک ایران
پیک ایران - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

صفحه اول روزنامه های ورزشی کشور که روی پیشخوان باجه های روزنامه فروشیها عرضه شده است.

منابع خبر
صفحه اول روزنامه های ورزشی جهان نیوز - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
صفحه اول روزنامه های صبح شنبه ۳۱ مرداد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴