عکس/عضو ارشد تیم مذاکره در جبهه

عکس/عضو ارشد تیم مذاکره در جبهه
فردا
فردا - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

در این تصویر، سید عباس عراقچی، عضو ارشد گروه مذاکرات هسته ای در جبهه های نبرد حق علیه باطل دیده می شود.

منابع خبر
عضو ارشد تیم مذاکره در جبهه جهان نیوز - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳