عکس/ علی پروین و ناصر حجازی

عکس/ علی پروین و ناصر حجازی

فردا
جهان نیوز - ۱۴ مرداد ۱۳۹۱


علی پروین و ناصر حجازی

منابع خبر
عکس/ علی پروین و ناصر حجازی فردا - ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
عکس/ علی پروین و ناصر حجازی آفتاب - ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
عکس/ علی پروین و ناصر حجازی جهان نیوز - ۱۴ مرداد ۱۳۹۱