عکس: غول پیکر آمریکایی در ایران

فردا - ۱۴ آذر ۱۳۹۶

حضور یک دستگاه هامر شاسی‌بلندِ غول‌پیکر آمریکایی با پلاک گذر موقت در ایران را می بینید

منابع خبر