عکس/ قبرستان تاریخی وادی السلام

جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

قبرستان وادی السلام قبرستانی بزرگ و تاریخی در شهر نجف است. بنابر برخی روایات، این قبرستان محل رجعت بعضی از پیامبران و صالحان است. مقبره‌های منسوب به هود و صالح از پیامبران پیشین و مقام‌هایی با نام برخی ازامامان و قبور برخی از علمای شیعه در این قبرستان است

منابع خبر
عکس/ قبرستان تاریخی وادی السلام جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۷