عکس: لباس متفاوت موگرینی در اجلاس سمرقند

فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

موگرینی در اجلاس بین المللی امنیت و توسعه پایدار آسیای مرکزی در سمرقند لباس جالبی به تن داشت؛ کت و دامنی بلند و مشکی به سبک پوشش زنان آسیای مرکزی و منطقه قفقاز ار ببینید

منابع خبر