عکس: ماجرای عجیب کسی که زندان قصر را ساخت!؟

فردا - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

سرتیپ محمد درگاهی رئیس نظمیه تهران کسی بود که در سال ۱۳۰۸ زندان قصر را ساخت ولی دو روز بعد از افتتاح زندان توسط رضاشاه برکنار و چند ماهی در زندانی که خودش ساخته بود افتاد!!

منابع خبر